Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

  •   Zatrudnianie cudzoziemców na podstawie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca
  •   Zatrudnienie cudzoziemców na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
  •   Bon na zasiedlenie
  •   Szkolenia indywidulane Fundusz Pracy
Czytaj więcej w temacie: Dokumenty do pobrania

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę