Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2017r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Informacja o realizacji projektu w ramach PO WER 2017-2018

Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie realizuje projekt pn. „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kętrzyńskim (III) ", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja  Rozwój 2014-2020 ( PO WER). Projekt realizowany w ramach...

      Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie realizuje projekt  pn. „Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kętrzyńskim (III)", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata...

  Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kętrzyńskim (II)" , współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ( PO WER). Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na...

          Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie realizuje projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kętrzyńskim (II)", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę