Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie realizuje projekt  pn. „Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie kętrzyńskim", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego    w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Warmińsko – Mazurskiego na...

Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kętrzyńskim (III)", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja  Rozwój 2014-2020 ( PO WER). Projekt realizowany w ramach Inicjatywy...

      Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie realizuje projekt  pn. „Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kętrzyńskim (III)", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata...

  Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kętrzyńskim (II)" , współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ( PO WER). Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę