Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie


 

2023-06-FEWiM

Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie informuje, że z dniem 22.03.2024 r. zostanie wstrzymany nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu " Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie kętrzyńskim (II) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.
 

2023-06-FEWiM
Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie informuje, że od 01.02.2024r. rozpoczyna nabór wniosków na aktywne formy wsparcia w ramach projektu „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie kętrzyńskim (II) realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
Szczegóły w Aktualnościach.

Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Doradcy klienta - pokój nr 115

 
Litera Imię i nazwisko doradcy Telefon
STANOWISKO NR 1
B, D, A, E, I, H, Ż, Ł
Anna Kiewlak 89 7525755
STANOWISKO NR 2 
K, Z, N, V, Ź, Ś, Ć
Marta Sokołowska 89 7525764
STANOWISKO NR 3
P, G, L, C, Y
Aleksandra Szewczak 89 7525766
STANOWISKO NR 4
M, W, R, U, F
Edyta Borkowska 89 7525732
STANOWISKO NR 5
S, T, O, J
Izabela Nowicka 89 7525758

Więcej informacji

Terminarz wypłat zasiłków dla bezrobotnych

Działając na podstawie § 6 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłków dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (tj. Dz. U. 2014, poz. 1189), ustala się terminy wypłat świadczeń dla bezrobotnych zgodnie z załączonym terminarzem:
I 2024 12
II 2024 13
III 2024 12
IV 2024 11
V 2024 10
VI 2024 12
VII 2024 11
VIII 2024 12
IX 2024 11
X 2024 10
XI 2024 13
XII 2024 11
I 2025 10
II 2025 12
 

Miejsce wypłaty: Mazurski Bank Spółdzielczy Kętrzyn ul. Kołobrzeska 1D
Świadczenia na wskazane  indywidualne rachunki bankowe przekazywane są do 14-go dnia każdego miesiąca.

Budynek siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie przy ul. Pocztowej 11, 11-400 Kętrzyn
Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie
ul. Pocztowa 11, 11-400 Kętrzyn
e-mail: poczta@ketrzyn.praca.gov.pl
tel. 89 752 57 30, fax. 89 752 57 31
NIP: 742-10-15-669, REGON: 510931755
BIPhttp://urzad-pracy.bip.gov.pl
ESPhttp://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/pupketrzyn
         https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego
Adres skrytki ePUAP: /pupketrzyn/SkrytkaESP

           Godziny pracy Urzędu:
  Poniedziałek - Piątek 7.00 – 15.00
       
           Obsługa klienta:
  Poniedziałek - Piątek  7.30 – 14.30
      

Inspektor Ochrony Danych
   Ryszard Dąbrowski
   e-mail: iod@ketrzyn.praca.gov.pl
   tel. 89 752 57 41 
 
 
 

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Giełdy pracy oraz inne spotkania

brak informacji na chwilę obecną
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę