Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie


Widok zawartości stronW ramach działań antykryzysowych weszły w życie przepisy, które wprowadzają nowe świadczenie – dodatek solidarnościowy. Zgodnie  z Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19., mogą z niego skorzystać osoby, które po 15 marca 2020 r., w następstwie COVID-19, straciły pracę lub ich umowa wygasła.

Dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł przysługuje od 1 czerwca, maksymalnie przez 3 miesiące.

O nowe świadczenie mogą wnioskować osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub ich umowa o pracę na czas określony wygasła po tym terminie. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 r.

Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie i przysługuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie przysługuje również bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy. W przypadku nabycia prawa do dodatku solidarnościowego, prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, o którym mowa w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z mocy prawa ulega zawieszeniu na okres od dnia nabycia prawa dodatku solidarnościowego do dnia jego utraty. Za okres zawieszenia prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium świadczenia te nie są wypłacane.

Zgodnie z Art. 7 ust 6 Ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 osoba uprawniona posiadająca status bezrobotnego, informuje niezwłocznie właściwy powiatowy urząd pracy  o przyznaniu dodatku solidarnościowego.

Komunikat – w trosce o wspólne bezpieczeństwo !


 


 

Elektroniczna rejestracja bezrobotnego bez wychodzenia z domu!


W związku z obecną sytuacją zalecamy rejestrację osoby bezrobotnej przez internet.
Poniżej w linku znajduje się film instruktażowy  krok po kroku jak dokonać rejestracji nie wychodząc z domu dzięki platformie www.praca.gov.pl.

link do filmu instruktażowego
Link do elektronicznej rejestracji

A co jeśli nie mamy podpisu lub profilu zaufanego?
Zachęcamy Państwa do obejrzenia, krótkiego filmu – jak uzyskać profil zaufany 

link do filmu instruktażowego


Warto mieć podpis lub profil zaufany . Dzięki niemu o każdej porze można załatwić wiele spraw urzędowych i nie tylko, nie wychodząc z domu. 

Bieżące informacje dotyczące pomocy przedsiębiorcom i pracownikom można znaleźć pod tym linkiemInformacje na temat wsparcia, jakie można uzyskać z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej można znaleźć pod tym linkiem


 
  Przewodnik antykryzysowy dla przedsiębiorców można 
  znaleźć pod tym linkiem

Komunikat Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie

Z dniem 2 kwietnia 2020 do odwołania Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie wprowadza zmianę w obsłudze korespondencji papierowej wpływającej do Urzędu. 

Urząd przyjmuje wszelką korespondencję papierową dostarczoną przez operatorów pocztowych, oraz indywidualnie przez osoby fizyczne i instytucje, jednak przesyłki te będą poddane 48 - godzinnej kwarantannie.

W związku z powyższym czas oczekiwania na korespondencję zwrotną może ulec wydłużeniu.

W sprawach pilnych kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej:poczta@ketrzyn.praca.gov.pl tel. 89 752 57 30.

pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy

UWAGA!
Wnioski o udzielenie jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy można składać po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.


TERMIN OGŁOSZENIA NABORU: 06.04.2020

Aktualne dokumenty do pobrania pod tym linkiem

Terminarz wypłat zasiłkówGiełdy pracy oraz inne spotkania

Brak informacji na ten moment

Komunikaty

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Usługi elektorniczne Publicnzych Służb Zatrudnienia

Doradcy klienta - pokój nr 115

litera Imię i nazwisko doradcy telefon
B, D, E, I, L Aneta Wnuk – Kurcinowska 89 752 5738
C, Ć, F, P, Z Monika Siebiesiewicz 89 752 5766
A, S, Ś, T Anna Wyrozębska 89 752 5758
G, J, N, R Arkadiusz Jowsa 89 752 5738
H, Ł, M, W, Ż, Ź Sylwia Siemieniako 89 752 5741
K, O, U, V Iwona Daniów 89 752 5732

Więcej informacji
Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie
ul. Pocztowa 11, 11-400 Kętrzyn
fax. 89 752 57 31
NIP: 742-10-15-669, REGON: 510931755e-mail: poczta@ketrzyn.praca.gov.pl
BIP: http://urzad-pracy.bip.gov.pl
ESP: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/pupketrzyn 
 
Urząd  czynny 700 – 1500
Obsługa interesantów  730 – 1430

 
 
 

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2020r.
202006_stopa.png

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę