Zbędne składniki majątku - Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie


Zbędny majątek

Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie informuje, że posiada sprawne, zbędne składniki majątku ruchomego do nieodpłatnego przekazania.

Szczegółowy wykaz i opis zawarty jest w załączniku
 
Zainteresowane jednostki organizacyjne winne w terminie do dnia 13.07.2018 r. złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie przy ul. Pocztowej 11, pokój 108 pisemny wniosek z wyszczególnieniem sprzętu.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Kolejność składania wniosków będzie decydowała o przekazaniu sprzętu jednostce – do wyczerpania posiadanych do przekazania składników majątku ruchomego.
Odbiór zbędnych składników majątku ruchomego nastąpi na koszt strony, której je przekazano.
Załączniki
Wykaz sprzetu uznanego za zbędny-2018.pdf (pdf, 1519 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę