Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie


Rynek pracy

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2020r.
202006_stopa.png

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie realizuje projekt   pn. „Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie kętrzyńskim III", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. ...

Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie realizuje projekt pn. „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kętrzyńskim (V) ", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja  Rozwój 2014-2020 ( PO WER). Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia...

Załączniki (5)Projekt Stażysta PLUS - informacja.pdf (pdf, 321 KB) (3)Projekt Stażysta PLUS.pdf (pdf, 258 KB)

Załączniki PROJEKT - ograniczenie zjawiska pracy nierejestrowanej.docx (docx, 49 KB)

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę