Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie


Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 6 ust. 1  rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady(UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz Urz UE z 2016 r w 119 poz. 1)
 
W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Informacje  w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Pana/i dane osobowe:
Administratorem Pani/a danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie  ul Pocztowa 11,  tel.89 752 57 30
W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie iod@ketrzyn.praca gov.pl
Dane będą przetwarzane w celu działań realizowanych  na podstawie Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy( tekstu jednolitego Dz.U. z 2017r. poz.1065 z póź.zm)
Prawnie uzasadniony interes pozyskania danych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie wynika z dobrowolności rejestracji.
Dane mogą być udostępniane:
1)  Organom Administracji Państwowej
2) Organom Samorządowym,
3) Organom ścigania, sądom,
4) Organom Pomocy Społecznej
5) Służbom Celnym, Straży Granicznej
6) ZUS, KRUS
7) Urząd Skarbowy

Państwa dane osobowe mogą być  przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Dane będą przechowywane przez okres 50 lat
Przysługuje Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do  przeniesienia danych. Zakres każdego z tych praw oraz sytuację,  w których można z nich skorzystać zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz w celu ich przetwarzania.
Przysługuje Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z   prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.              Przysługuje Pan/i także prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/i, że przetwarzanie Pana/i danych osobowych narusza przepisy prawa .Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl
Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00
Infolinia: 606-950-000 (10.00 – 13.00)
Na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie www.ketrzyn.praca.gov.pl znajdują się szczegółowe  przepisy  dotyczące ochrony danych  zgodnie z rozporządzeniem RODO.

Komunikaty

Obsługa bezrobotnych

Aktualności

III nabór wniosków KFS 2018

Załączniki (1)III Nabór KFS.pdf

Targi Pracy i Edukacji

„Targi Pracy i Edukacji" 18.04.2018 r.   Dnia 18.04.2018 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie odbyły się Kętrzyńskie Targi Pracy i Edukacji, pod honorowym patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego. Organizatorem Targów był Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie wraz z Młodzieżowym...

Środki PFRON na 2018 rok

ŚRODKI PFRON NA 2018 ROK   Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie  informuje, że zgodnie z Uchwałą  Nr LXIV/456/2018  Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 22 marca 2018r., na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych przyznane zostały środki PFRON w ogólnej wysokości...

Targi pracy i edukacji

harmonogram informacji zawodowych

Załączniki harmonogram grupowych informacji zawodowych II kwartał.docx

harmonogram porad grupowych

Załączniki Harmonogram Porad zawodowych grupowych II kwartał.docx

Informacja o realizacji projektu w ramach RPO WiM 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie realizuje projekt  pn. „Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie kętrzyńskim", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego    w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Warmińsko – Mazurskiego na...

II nabór wniosków KFS 2018

Załączniki (1)II NABÓR KFS.pdf

staż zawodowy w ramach projektu „Od doświadczenia do zatrudnienia - twój plan kariery”

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Od doświadczenia do zatrudnienia – twój plan kariery", którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Projekt skierowany jest do 30 osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych lub biernych zawodowo) w wieku powyżej 29 roku życia, należących co najmniej...

Wpłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców

Zmiana rachunku bankowego w związku z dokonaniem wpłat przez  podmiot z tytułu   złożeniem  wniosku o wydanie zezwolenia na prace sezonową oraz rejestrują oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Wpłaty należy dokonać  w wysokości  30 zł  na rachunek bankowy ...

Konferencja - zatrudnianie cudzoziemców

Dnia 02.02.2018. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie odbyła się konferencja   "Zatrudnianie i powierzanie pracy cudzoziemcom w Polsce" . W spotkaniu, zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie, wzięli udział zainteresowani tematem pracodawcy z terenu powiatu...

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

Dnia 26 stycznia 2018 r. w Hotelu HP Park w Olsztynie odbyła się uroczysta konferencja związana z Obchodami Święta Publicznych Służb Zatrudnienia. Dzień pracownika publicznych służb zatrudnienia w naszym kraju został ustanowiony, na mocy zapisu ustawy z 16 grudnia 2010 r. w ramach nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia...

Ogłoszenie naboru KFS

NABÓR WNIOSKÓW KFS 2018   Dyrektor Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie, działając w imieniu Starosty Kętrzyńskiego, ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków na kształcenia ustawiczne pracowników i pracodawcyw ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2018   TERMIN NABORU WNIOSKÓW:...

Nabór wniosków z RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie informuje, iż rozpoczyna nabór wniosków z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na szkolenia, prace interwencyjne, staże, rozpoczęcie działalności gospodarczej i wyposażenie-doposażenie stanowiska pracy. ...

Zaproszenie na konferencję "ZATRUDNIANIE I POWIERZANIE PRACY CUDZOZIEMCOM W POLSCE"

Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie, zaprasza  na  konferencję ,,ZATRUDNIANIE I POWIERZANIE PRACY CUDZOZIEMCOM w POLSCE", która odbędzie się dnia 02 lutego 2018 roku w godzinach 10.00-13.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie.         Wydarzenie adresowane jest...

Nabór wniosków z POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie informuje, iż rozpoczyna nabór wniosków z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na: prace interwencyjne, staże, bony szkoleniowe, rozpoczęcie działalności gospodarczej i bony na zasiedlenie.

Harmonogram informacji zawodowych

Załączniki (1)I kw. 2018 Harmonogram Informacji zawodowych grupowych.docx

Harmonogram porad zawodowych

Załączniki I kw. 2018 Harmonogram Porad zawodowych grupowych.docx

Praca dla cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców

Załączniki ulotka dla pracodawcow_.pdf Praca w Polsce_.pdf

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie

ul. Pocztowa 11, 11-400 Kętrzyn
tel. 89 752 57 30, fax. 89 752 57 31
NIP: 742-10-15-669, REGON: 510931755

e-mail: poczta@ketrzyn.praca.gov.pl
BIP: http://urzad-pracy.bip.gov.pl
ESP: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/pupketrzyn
 
Urząd  czynny 700 – 1500
Obsługa interesantów  730 – 1430

SPIS TELEFONÓW
 
897525730
897525731
Sekretariat / FAX 108
897525730 Dyrektor (łączy sekretariat) 107
897525730 Zastępca Dyrektora (łączy sekretariat) 108a
KIEROWNICY  
897525745 Bembas Marta  OF 108
897525743 Racis Sylwia OK 111
897525750 Rałowiec Iwona CAZ 117
KADROWA
897525768 Okuszko Dorota   116
EWIDENCJA I ŚWIADCZENIA  
897525740 Informacja   101
897525765 Michalska Agnieszka   101
897525742 Andrejuk Marzena   101a
897525760 Szagun Alicja   101a
REJESTRACJA  
897525754 Mitkiewicz Barbara    119
897525736 Lemańska Joanna   119
POŚREDNICTWO  
897525755 Wnuk-Kurcinowska Aneta B E L I 115
897525766 Bobkowska Martyna K 115
897525741 Siemieniako Sylwia F M O Ż 115
897525759 Rypina Ela Z Ś 115
897525758 Wyrozębska Anna A S 115
897525738 Jowska Arkadiusz J R N T  104
897525749 Broniszewska Dorota G W U V  104
897525756 Sokołowska Anna C Ć D H Ł 104
SZKOLENIA, STAŻE, PROJEKTY  
897525733 Antol Marlena   105
897525748 Sławińska Dorota   105
897525752 Oleszczak Marta   105
DORADZTWO, WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI
897525739 Wankiewicz Andrzej   114
897525769 Kozłowska-Wojtkowska Mgdalena   114
897525763 Wojnowska Barbara   114
REFUNDACJE, ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
897525734 Strzelczak Justyna   106
897525746 Kocińska Monika   106
897525751 Kowszuk Katarzyna   106
KSIĘGOWOŚĆ
897525735 Mierzwiak Jolanta   111
897525747 Strug Anna   111
Numer 53      
ARCHIWUM
897525762 Pierzchanowska Beata    
REFERENT 
897525737 Stankiewicz Leszek   109

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę