Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie


Usługi elektroniczne

Zachęcamy do korzystania z elektronicznych usług urzędu pracy
 
  OFERTY PRACY

Zgłoszenie wolnego miejsca pracy
 
 REJESTRACJA / WYREJESTROWANIE
Zgłoszenie do rejestracji 
Wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej
Zgłoszenie podjęcia pracy
Zgłoszenie wyjazdu lub braku gotowości do podjęcia zatrudnienia
Wniosek o przeniesienie dokumentów do urzędu pracy właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wniosek o przelew świadczenia na konto

  ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
 
Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi złożenie wniosku wymaga podpisania  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca złożenie wniosku wymaga podpisania  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Zezwolenia na pracę cudzoziemca
 
złożenie wniosku wymaga podpisania  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 INNE PISMO DO URZĘDU
 
Pismo do urzędu

Obsługa bezrobotnych

litera Imię i nazwisko doradcy pokój telefon E-mail
B,E, L, I, N Aneta Wnuk - Kurcinowska 115 89 752 5755 aneta.wnuk-kurcinowska@ketrzyn.praca.gov.pl
F, O, P, Z Monika Siebiesiewicz 115 89 752 5766 monika.siebiesiewicz@ketrzyn.praca.gov.pl
C, Ć, D, H, Ł, T Anna Sokołowska 115 89 752 5756 anna.sokolowska@ketrzyn.praca.gov.pl
A, S, Ś Anna Wyrozębska 115 89 752 5758 anna.wyrozebska@ketrzyn.praca.gov.pl
J, R, G Arkadiusz Jowsa 115 89 752 5738 arkadiusz.jowsa@ketrzyn.praca.gov.pl
M, W, Ź, Ż Sylwia Siemieniako 115 89 752 5741 sylwia.siemieniako@ketrzyn.praca.gov.pl
K, U, V Iwona Daniów 115 89 752 5732 iwona-ewa.daniow@ketrzyn.praca.gov.pl

Komunikaty

Aktualności

Priorytety wydatkowania środków KFS w roku 2019

Załączniki Priorytety wydatkowania środków KFS w roku 2019.pdf

oferta pracy - kelner

Załączniki kelner.pdf

oferta pracy - pomoc kucharza

Załączniki pomoc kucharza.pdf

oferta pracy - starszy magazynier

Załączniki starszy magazynier.pdf

Otwarty dzień dla pracodawców

W ramach Otwartego Dnia dla Pracodawców w dniu 8 listopada 2018 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie ul. Pocztowa 11 w godz.9:00-12:00 pok.120 odbędą się konsultacje, w trakcie których pracownicy urzędu udzielać będą kompleksowych informacji nt. usług i instrumentów rynku pracy, zatrudniania cudzoziemców na terytorium...

Oferta pracy - sprzątaczka

Załączniki sprzataczka02010.pdf

oferta pracy - specjalista-koordynator

Załączniki oferta2809.pdf

oferta pracy - inspektor ds. żywnościowych

Załączniki oferta2609.pdf

oferta pracy - mechanik samochodowy

Załączniki scan oferta mechanik samochodowy wersja SG.pdf

Nabór wniosków o przyznanie środków z PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie informuje, ze termin naboru  wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osoby niepełnosprawnej oraz o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych upływa dnia  30...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie
ul. Pocztowa 11, 11-400 Kętrzyn
tel. 89 752 57 30, fax. 89 752 57 31
NIP: 742-10-15-669, REGON: 510931755

e-mail: poczta@ketrzyn.praca.gov.pl
BIP: http://urzad-pracy.bip.gov.pl
ESP: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/pupketrzyn
 

Urząd  czynny 700 – 1500
Obsługa interesantów  730 – 1430

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę