Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie


Usługi elektroniczne

Zachęcamy do korzystania z elektronicznych usług urzędu pracy
 
  OFERTY PRACY

Zgłoszenie wolnego miejsca pracy
 
 REJESTRACJA / WYREJESTROWANIE
Zgłoszenie do rejestracji 
Wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej
Zgłoszenie podjęcia pracy
Zgłoszenie wyjazdu lub braku gotowości do podjęcia zatrudnienia
Wniosek o przeniesienie dokumentów do urzędu pracy właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wniosek o przelew świadczenia na konto

  ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
 
Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi złożenie wniosku wymaga podpisania  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca złożenie wniosku wymaga podpisania  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Zezwolenia na pracę cudzoziemca
 
złożenie wniosku wymaga podpisania  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 INNE PISMO DO URZĘDU
 
Pismo do urzędu

Komunikaty

Aktualności

Oferta pracy

Załączniki scan pisma przewodniego i oferty pracy w korpusie służby cywilnej.pdf

Zmiana czasu pracy urzędu

Informujemy, że z powodu utrzymujących się upałów, na podstawie Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie z dnia 8 sierpnia 2018 roku od dnia 08.08.2018 do dnia 10.08.2018r Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie będzie czynny do  godziny 14:00        ...

Oferta pracy - kierownik administracyjny

Załączniki oferta kck.pdf

starszy referent w Sekcji Prezydialnej Wydziału Koordynacji Działań

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie  jest zainteresowany pozyskaniem kandydata/ki na stanowisko  starszy referent   w Sekcji Prezydialnej Wydziału Koordynacji Działań Załączniki ...

kelner w Punkcie Żywienia Sekcji Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie  jest zainteresowany pozyskaniem kandydata/ki na stanowisko  kelner   kelner w Punkcie Żywienia Sekcji Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia ...

zaopatrzeniowiec w Sekcji Ekonomicznej Wydziału Łączności i Informacji

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie jest zainteresowany pozyskaniem kandydata/ki na stanowisko zaopatrzeniowiec  w Sekcji Ekonomicznej Wydziału Łączności i Informacji Załączniki ...

III nabór wniosków KFS 2018

Załączniki (1)III Nabór KFS.pdf

Targi Pracy i Edukacji

„Targi Pracy i Edukacji" 18.04.2018 r.   Dnia 18.04.2018 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie odbyły się Kętrzyńskie Targi Pracy i Edukacji, pod honorowym patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego. Organizatorem Targów był Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie wraz z Młodzieżowym...

Środki PFRON na 2018 rok

ŚRODKI PFRON NA 2018 ROK   Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie  informuje, że zgodnie z Uchwałą  Nr LXIV/456/2018  Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 22 marca 2018r., na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych przyznane zostały środki PFRON w ogólnej wysokości...

Targi pracy i edukacji

harmonogram informacji zawodowych

Załączniki harmonogram grupowych informacji zawodowych II kwartał.docx

harmonogram porad grupowych

Załączniki Harmonogram Porad zawodowych grupowych II kwartał.docx

Informacja o realizacji projektu w ramach RPO WiM 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie realizuje projekt  pn. „Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie kętrzyńskim", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego    w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Warmińsko – Mazurskiego na...

II nabór wniosków KFS 2018

Załączniki (1)II NABÓR KFS.pdf

staż zawodowy w ramach projektu „Od doświadczenia do zatrudnienia - twój plan kariery”

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Od doświadczenia do zatrudnienia – twój plan kariery", którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Projekt skierowany jest do 30 osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych lub biernych zawodowo) w wieku powyżej 29 roku życia, należących co najmniej...

Wpłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców

Zmiana rachunku bankowego w związku z dokonaniem wpłat przez  podmiot z tytułu   złożeniem  wniosku o wydanie zezwolenia na prace sezonową oraz rejestrują oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Wpłaty należy dokonać  w wysokości  30 zł  na rachunek bankowy ...

Konferencja - zatrudnianie cudzoziemców

Dnia 02.02.2018. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie odbyła się konferencja   "Zatrudnianie i powierzanie pracy cudzoziemcom w Polsce" . W spotkaniu, zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie, wzięli udział zainteresowani tematem pracodawcy z terenu powiatu...

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

Dnia 26 stycznia 2018 r. w Hotelu HP Park w Olsztynie odbyła się uroczysta konferencja związana z Obchodami Święta Publicznych Służb Zatrudnienia. Dzień pracownika publicznych służb zatrudnienia w naszym kraju został ustanowiony, na mocy zapisu ustawy z 16 grudnia 2010 r. w ramach nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia...

Ogłoszenie naboru KFS

NABÓR WNIOSKÓW KFS 2018   Dyrektor Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie, działając w imieniu Starosty Kętrzyńskiego, ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków na kształcenia ustawiczne pracowników i pracodawcyw ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2018   TERMIN NABORU WNIOSKÓW:...

Nabór wniosków z RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie informuje, iż rozpoczyna nabór wniosków z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na szkolenia, prace interwencyjne, staże, rozpoczęcie działalności gospodarczej i wyposażenie-doposażenie stanowiska pracy. ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie
ul. Pocztowa 11, 11-400 Kętrzyn
tel. 89 752 57 30, fax. 89 752 57 31
NIP: 742-10-15-669, REGON: 510931755

e-mail: poczta@ketrzyn.praca.gov.pl
BIP: http://urzad-pracy.bip.gov.pl
ESP: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/pupketrzyn
 


Urząd  czynny 700 – 1500
Obsługa interesantów  730 – 1430

 
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę