Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie


Komunikaty

Obsługa bezrobotnych

Aktualności

Informacja o realizacji projektu w ramach RPO WiM 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie realizuje projekt  pn. „Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie kętrzyńskim", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego    w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Warmińsko – Mazurskiego na...

II nabór wniosków KFS 2018

Załączniki (1)II NABÓR KFS.pdf

staż zawodowy w ramach projektu „Od doświadczenia do zatrudnienia - twój plan kariery”

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Od doświadczenia do zatrudnienia – twój plan kariery", którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Projekt skierowany jest do 30 osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych lub biernych zawodowo) w wieku powyżej 29 roku życia, należących co najmniej...

Wpłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców

Zmiana rachunku bankowego w związku z dokonaniem wpłat przez  podmiot z tytułu   złożeniem  wniosku o wydanie zezwolenia na prace sezonową oraz rejestrują oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Wpłaty należy dokonać  w wysokości  30 zł  na rachunek bankowy ...

Konferencja - zatrudnianie cudzoziemców

Dnia 02.02.2018. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie odbyła się konferencja   "Zatrudnianie i powierzanie pracy cudzoziemcom w Polsce" . W spotkaniu, zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie, wzięli udział zainteresowani tematem pracodawcy z terenu powiatu...

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

Dnia 26 stycznia 2018 r. w Hotelu HP Park w Olsztynie odbyła się uroczysta konferencja związana z Obchodami Święta Publicznych Służb Zatrudnienia. Dzień pracownika publicznych służb zatrudnienia w naszym kraju został ustanowiony, na mocy zapisu ustawy z 16 grudnia 2010 r. w ramach nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia...

Ogłoszenie naboru KFS

NABÓR WNIOSKÓW KFS 2018   Dyrektor Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie, działając w imieniu Starosty Kętrzyńskiego, ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków na kształcenia ustawiczne pracowników i pracodawcyw ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2018   TERMIN NABORU WNIOSKÓW:...

Nabór wniosków z RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie informuje, iż rozpoczyna nabór wniosków z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na szkolenia, prace interwencyjne, staże, rozpoczęcie działalności gospodarczej i wyposażenie-doposażenie stanowiska pracy. ...

Zaproszenie na konferencję "ZATRUDNIANIE I POWIERZANIE PRACY CUDZOZIEMCOM W POLSCE"

Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie, zaprasza  na  konferencję ,,ZATRUDNIANIE I POWIERZANIE PRACY CUDZOZIEMCOM w POLSCE", która odbędzie się dnia 02 lutego 2018 roku w godzinach 10.00-13.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie.         Wydarzenie adresowane jest...

Nabór wniosków z POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie informuje, iż rozpoczyna nabór wniosków z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na: prace interwencyjne, staże, bony szkoleniowe, rozpoczęcie działalności gospodarczej i bony na zasiedlenie.

Harmonogram informacji zawodowych

Załączniki (1)I kw. 2018 Harmonogram Informacji zawodowych grupowych.docx

Harmonogram porad zawodowych

Załączniki I kw. 2018 Harmonogram Porad zawodowych grupowych.docx

Praca dla cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców

Załączniki ulotka dla pracodawcow_.pdf Praca w Polsce_.pdf

Olsztyńskie RPO: Rozwój, Praca Obszarów Przygranicznych

Załączniki plakat ORPO.pdf

Zakończenie naboru wniosków z art. 150f

Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie informuje, że zakończył się nabór wniosków o Refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społecznie skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia (art. 150f).

Prace internwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie informuje, iż w związku z wykorzystaniem limitu środków, wstrzymuje nabór wniosków o organizację Prac Interwencyjnych.

Spotkanie informacyjne - ZAP Sznajder

Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie zaprasza osoby zainteresowane współpracą z firmą ZAP Sznajder BATTERIEN S.A . na spotkanie informacyjne z przedstawicielem pracodawcy. Oferta kierowana jest do osób zainteresowanych samozatrudnieniem na zasadach umowy pomiędzy podmiotami na stanowiskach:   ślusarz/obsługa maszyn...

Harmonogram informacji zawodowych

Załączniki I kw. 2018 Harmonogram Informacji zawodowych grupowych.docx

Harmonogram porad grupowych

Załączniki I kw. 2018 Harmonogram Porad grupowych.docx

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie

ul. Pocztowa 11, 11-400 Kętrzyn
tel. 89 752 57 30, fax. 89 752 57 31
NIP: 742-10-15-669, REGON: 510931755

e-mail: poczta@ketrzyn.praca.gov.pl
BIP: http://urzad-pracy.bip.gov.pl
ESP: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/pupketrzyn
 
Urząd  czynny 700 – 1500
Obsługa interesantów  730 – 1430

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę